top

Brief Minister De Jonge over aanpak funderingsschade

7 november 2023
Oude houten paalfundering zichtbaar tijdens funderingsherstel.

Tot voor enkele jaren terug was funderingsschade vooral een vraagstuk dat in West- en Noord-Nederland speelde, waarbij het vaak om de aantasting van houten paalfunderingen en sterke bodemdaling ging in daarvoor gevoelige gebieden. Maar door zakkende grondwaterstanden, veroorzaakt door langdurig neerslagtekort in hele warme zomers, komen er steeds meer meldingen uit andere delen van Nederland. Nu blijken ook in gebieden met andere grondsoorten, zoals bijvoorbeeld het riviergebied met veel kleihoudende gronden, blijken funderingsproblemen voor te komen. Dit komt door krimp en zwel van deze kleilagen.

 

In een brief van 9 oktober 2023 informeert demissionair minister De Jonge de Tweede Kamer over de aanpak van funderingsschade op landelijk niveau. In de brief geeft de minister een toelichting op de volgende aspecten:

  • De omvang van het probleem;
  • De wijze waarop de rijksoverheid wil komen tot een meer samenhangende, integrale aanpak van funderingsschade;
  • De (landelijke) werking van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel (een voorziening voor woningeigenaren met funderingsproblemen die bij hun eigen bank geen lening kunnen krijgen voor herstel) ;
  • Het ondersteunen van de lokale uitvoering via kennis en innovatie in de Nationale aanpak Funderingsproblematiek (NAF) en via het nationaal Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (KBF).