top

Coalitie Stevige Steden in Rotterdam

12 december 2022

‘Nieuwbouw op slappe bodem’

 

Nederland staat voor een enorme nieuwbouwopgave waarbij tot 2030 900.000 woningen moeten worden gebouwd. Het Rijk maakt elf miljard euro vrij voor het versnellen van de opgave. Veel van deze woningen liggen in provincies met slappe bodem. Zo zijn de bouwopgaven in de provincie Zuid-Holland 235.000 woningen en in de provincie Noord-Holland 184.000 woningen. Deze aantallen gaan we niet alleen realiseren met nieuwe wijken, vooral inbreiding in bestaande steden speelt een belangrijke rol. Hier leidt bodemdaling tot grote uitdagingen op het gebied van waterbeheer en zetting.

 

In het goed bezette overleg trapte wethouder Michel Klijmij van der Laan af. Hij introduceerde zichzelf als de nieuwe bestuurlijke link met het PSB (waarvan hij voorzitter is) en de Regiodeal (waarvan hij bestuurlijk opdrachtgever is). Corné Nijburg vertelde over het nieuwe Kenniscentrum bodemdaling en funderingen waarna Luuk Jacobs de leermodule Toolbox bodemdaling in steden op een ludieke manier onder de aandacht bracht. Architect Remco Verbeek gaf met zijn lezing over Veenetië een mooie doorkijk naar de architectuur van de toekomst op slappe bodem.

 

Op uitnodiging van Thuy Do en Michel Bunt, beiden van de gemeente Rotterdam, namen de deelnemers een kijkje op de inbreidingslocatie Vrijlandt. Dit wordt een duurzame en groene inbreidingswijk met 290 woningen waarvan 190 koopwoningen, en dat op zeer slappe bodem. Bijzonder aan de locatie is dat men veel extra aandacht heeft besteed aan de door slappe bodem zo noodzakelijke waterberging en het overbruggen van de hoogteverschillen met de omringende wijken.