top

De verbindende kracht van de aanpak van bodemdaling in veenweiden

15 augustus 2023

In bijgaand artikel van Rienk Schaafsma, gepubliceerd op de website van H2O Waternetwerk, wordt ingegaan op bodemdaling binnen de context van de transitie in veenweiden, de verschillende sporen waarlangs kennis en ervaring wordt opgedaan en hoe bodemdaling de regionale NPLG-aanpak kan inspireren.