top

Even voorstellen: Gerard Doornbos lid raad van toezicht KBF

23 mei 2023

Gerard Doornbos stelt zich voor als lid van de raad van toezicht van het KBF. Hij is nog niet zo lang geleden verhuisd van Leiden naar Almere en ook hij heeft last van bodemdaling.

 

Maatschappelijk relevant 

Gerard is zijn werkzame leven begonnen als akkerbouwer en aansluitend beland in bestuurlijk werk. Zijn bestuurlijke carrière begon bij de kleinste van de drie landelijke landbouworganisaties CBTB. In januari 1995 werd hij de belangenbehartiger van land- en tuinbouw als eerste voorzitter van LTO Nederland. Gerard stond bekend als bruggenbouwer en was zeer internationaal georiënteerd. Hij onderhield goede relaties met de politiek. Daarna was hij 12 jaar dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Daaraan verwant diverse andere functies en dat loopt ook nog na zijn pensionering door. Zo is hij nu nog voorzitter van de gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon, commissaris bij drinkwaterbedrijf Dunea en bestuurlijk betrokken bij de gebiedsaanpak Nieuwkoopse Plassen.  

 

Belang van KBF 

De oprichting van het KBF vindt hij een prima initiatief, omdat delen van kennis en ervaring van deze complexe problematiek bijzonder nuttig is. Gerard: “Wel zullen we ons moeten realiseren dat met techniek niet alles op te lossen is. Vrijwel alle uitdagingen in het landelijk gebied als bodemdaling, waterkwaliteit, biodiversiteit en  stikstof wijzen in dezelfde richting namelijk dat extensivering van de veehouderij noodzakelijk is. Dat gaat alleen gebeuren wanneer daar een goed verdienmodel voor de veehouder tegenover staat. Pas dan is er ruimte en draagvlak voor de noodzakelijke maatregelen.”