top

Even voorstellen: Marian Jager, lid raad van toezicht KBF

20 maart 2023

Marian Jager woont in het noorden van het land in het pittoreske Oosterwolde in Friesland. 

 

Maatschappelijk relevant 

Marian is haar hele leven actief geweest in de publieke sector als wethouder, statenlid, interim-burgemeester en dagelijks bestuurslid van het Wetterskip Fryslân. 

Daarnaast is zij jaren o.a. actief geweest als voorzitter van Nationaal Park Drents-Friese Wold en de koepelorganisatie SNP (Samenwerkingsverband Nationale Parken).  

Op dit moment is Marian nog lid van de landelijke visitatiecommissie Nationale Parken, en beoogd voorzitter van de Gebiedscoõperatie Zuidoost Friesland. De fysieke leefomgeving in al haar facetten heeft Marian altijd geboeid, en dan vooral het verbinden van de verschillende belangen die daar spelen.  

 

 

Belang van KBF 

Als DB lid van Wetterskip Fryslan was Marian betrokken bij de Friese aanpak Veenweide. Een brede aanpak waarbij de provincie, waterschap en gemeenten intensief samenwerken om de uitdagingen van bodemdaling, en CO2 uitstoot in dat gebied aan te pakken.  

Marian: “In het veenweidegebied is funderingsschade een belangrijk onderwerp. Vaak zijn bewoners niet goed geïnformeerd geweest en voelen zij zich bij schade in de steek gelaten. Voor hen is het belangrijk dat er een loket is waar zij goede informatie kunnen krijgen. Het KBF is in gesprek met de partijen in Friesland om te kijken welke ondersteunende rol het daarin kan spelen”. 

 

Netwerk 

Naast burgers kunnen ook overheden met hun specifieke vragen bij het Kenniscentrum terecht. “Ik ben blij vanuit het noorden betrokken te zijn bij het Kenniscentrum en mijn netwerken te kunnen benutten om het KBF onder de aandacht te brengen, met name de mogelijkheden voor het uitwisselen van ervaringen, en het leggen van verbindingen naar andere relevante organisaties en kennisinstituten. Naast de funderingsproblematiek in het stedelijk gebied is het belangrijk ook voor het landelijk gebied kennis op te bouwen en netwerken te ontsluiten”.  

 De eerste gesprekken met stakeholders zijn in Friesland gevoerd en bieden perspectief voor een succesvolle samenwerking. “Ik denk dat het KBF veel te bieden heeft en haar meerwaarde de komende jaren zal bewijzen”.