top

Houtvretende bacterie bedreigt kwart miljoen woningen, pilot moet oplossing bieden

15 mei 2023

Onder de grondwaterstand speelt een serieus probleem: bacteriële aantasting van funderingspalen. Dat bedreigt een kwart miljoen woningen. In een pilotproject bij corporatiewoningen in Haarlem wordt nu onderzocht of suikerwater en waterglas een oplossing bieden. ‘Als deze proef slaagt, betekent dat minder sloop en minder nieuwbouw.’

In ‘Stadszaken’, dagelijks nieuws over de fysieke leefomgeving meer hierover.