top

Impact rapportage Deltares; omgaan met bodemdaling

15 september 2022
Impact rapportage Deltares; omgaan met bodemdaling

Veel delta’s en kustgebieden in de wereld hebben niet alleen te maken met zeespiegelstijging, maar ook met bodemdaling. De maatschappelijke kosten van bodemdaling zijn enorm. In stedelijke gebieden veroorzaakt bodemdaling ernstige schade aan infrastructuur, gebouwen en landschappen. In landelijke gebieden kan het leiden tot zoutindringing en veroorzaakt de oxidatie van veengebieden een aanzienlijke uitstoot van broeikasgassen. Omdat bodemdaling wordt veroorzaakt door menselijke activiteiten zoals drainage en de winning van grondwater of gas, hebben we ook de tools om dit fysieke proces te beperken en tegen te gaan. Het onafhankelijke kennisinstituut Deltares doet daarom in binnen- en buitenland onderzoek naar vragen als ‘waarom zakt de grond’, ‘hoeveel zakt het nog’, ‘hoe kunnen we deze kennis gebruiken voor beleidsuitvoering en bestuursvraagstukken’ en ‘hoe kunnen we bodemdaling beperken?’

Hun rapportage kun je hier lezen:  https://specials.deltares.nl/impact_report/dealing_with_land_subsidence