top

Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (KBF) maakt een energieke start

28 september 2022

Op maandag 26 september kwamen partners, financiers en nauw betrokken ambassadeurs voor de aanpak van bodemdaling en funderingen bijeen in het Arti Legi gebouw in Gouda. Daar presenteerde directeur Corné Nijburg de visie en ambities van het netwerk voor de komende periode.

 

De leden van de Raad van Toezicht van het KBF Hugo Gastkemper, Merlien Welzijn , Gerard Doornbos en Marjan Jager introduceerden zich en deelden hoe zij de komende periode de aanpak van deze grote maatschappelijke opgave gestalte willen geven.

 

Aangevuld door pitches van betrokken leden uit ons betrokken netwerk Jeroen Mekenkamp, Platform Slappe Bodem, Saskia Hommes namens BIG5: Deltares, TNO, TUDelft, Universiteit van Utrecht, Wageningen ER, Meindert Stolk, Provincie Zuid-Holland, Thierry van Vugt, Campus Gouda en Michel Klijmij van der Laan, Gemeente Gouda, Regiodeal Bodemdaling Groene Hart, werden de rode draden van het werkplan voor de komende jaar gepresenteerd door Robert van Cleef en Welmoed Visser. Aansluitend lanceerde Jeroen van der Meijden, Waanzinnig in samenwerking met Luuk Jacobs en het netwerk de kersverse website www.kbf.nl en toonde Rienske Zegwaard hoe we de komende maanden met de KBF Roadshow en tentoonstelling verder willen werken aan verwondering, kennis doorwerking en vraagarticulatie.

 

De eerstvolgende halte van de roadshow was op  6 oktober 2022 tijdens het Nationaal Congres Bodemdaling op de Floriade in Almere; hier werden de concrete kennisuitkomsten getoond van KBF.