top

Kerst- en nieuwjaars groet KBF!

19 december 2023

Terwijl we het einde van het jaar naderen, willen we graag even stilstaan bij de bijzondere momenten in 2023 voor het KBF.

Dit jaar was gevuld met inspirerende activiteiten en bijeenkomsten, waarbij we met trots kennis hebben gedeeld en aandacht hebben gevestigd op het belangrijke probleem van bodemdaling.

 

Het KBF werd dit jaar officieel geopend, en we kijken terug op een succesvolle lancering van de experience Bodemdaling. Deze mijlpalen markeren ons streven naar het vergroten van bewustzijn, kennis en het netwerk omtrent bodemdaling.

 

We willen jullie bedanken voor jullie actieve betrokkenheid en interesse in het KBF. Jullie aanwezigheid en deelname hebben bijgedragen aan het creëren van een actieve gemeenschap van kennisdelers en belanghebbenden.

 

Terwijl we naar het nieuwe jaar kijken, hopen we op een voortzetting van deze waardevolle samenwerking. We staan open voor nieuwe ontdekkingen, vruchtbare bijeenkomsten en het blijvend delen van kennis. Laten we gezamenlijk blijven werken aan oplossingen voor bodemdaling en de uitdagingen die dit met zich meebrengt.

 

Fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar!