top

Masterclass voor gemeenten ‘Combineren LCC en Grex’

2 juni 2023

Vanuit het Regio Deal Project “Combineren LCC en Grex” is een masterclass ontwikkeld.

Het doel van de masterclass is het bieden van nieuwe handvaten, kennis en inspiratie. Daarnaast is het een goede manier om collega’s uit verschillende teams van gemeenten samen te brengen en samen het gesprek te laten voeren over obstakels en mogelijke oplossingen betreft bodemdalingsbestendige nieuwbouw.

De masterclass bestaat uit 3 deelsessies onder leiding van verschillende experts op het gebied van samenwerken binnen organisaties, planeconomie en bodemdalingsbestendig ontwerpen.

Meer informatie en aanmelden kan via Lieke van der Velden, beleidsmedewerker bodemdaling bij de gemeente Woerden.