top

NWO programma Living On Soft Soils (LOSS)

21 december 2022

Het NWO-programma Living on Soft Soils (LOSS) doet onderzoek in landelijk en stedelijk gebied naar (fundamentele) oorzaken, gevolgen en governance aspecten van bodemdaling.

Interessante papers van LOSS:

De mogelijkheden van het gebruik van INSAR voor het meten van bodembeweging in het buitengebied:

  1. Samenvatting
  2. Complete paper
  3. De juridische (on)mogelijkheden voor het verminderen van broeikasgasemissies uit veen:

 

 

Meer over LOSS