top

Opening tentoonstelling Bodemdaling in Gouda in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk

16 maart 2023

Opening tentoonstelling Bodemdaling in Gouda in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk

Fotografe Cynthia Boll (en Stephanie Bakker) raakte in Jakarta geïnspireerd over het onderwerp bodemdaling en koos Gouda uit om in beeld te brengen. Het is een mooie reportage geworden met ook de achtergronden van bodemdaling, van binnenstad via Korte Akkeren naar de polders om ons heen. Het laat zien wat het doet met mensen, als ineens je fundering mogelijk beschadigd is, als je zoveel wateroverlast hebt. De wethouder van Gouda en tevens voorzitter Platform Slappe Bodem, Michel Klijmij- Van der Laan, opende de tentoonstelling in het Watersnoodmuseum. In een panelgesprek met Gilles Erkens ging men nader in op bodemdaling. Gilles vanuit zijn enorme technische kennis over wat er nou in de bodem gebeurt en hoe je dat onderzoekt, en Michel vanuit het platform, met aandacht voor de bestuurlijke kant en hoe we met bodemdaling om kunnen gaan.

 

Het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen is medefinancier van deze tentoonstelling.

 

De tentoonstelling over bodemdaling in Gouda is nog tot 15 mei 2023 te zien in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk.