top

Raad van toezicht KBF, voorstelronde; Merlien Welzijn

9 februari 2023
KBF raad van toezicht, Merlien Welzijn

Merlien Welzijn woont in de Rotterdamse wijk Ommoord, in laag stukje Nederland. Zij ging als leerling voor een waterproject van haar basisschool al met een grondboor de polder in om het fenomeen bodemdaling te onderzoeken. Als huiseigenaar en bewoner heeft zij al vele malen hun tuin opgehoogd en zijn er acties uitgevoerd rondom de funderingen van hun woning. Hierdoor groeide haar fascinatie voor alles wat we vaste grond onder de voeten noemen.

 

Maatschappelijk relevant
Sinds 2004 werkt Merlien voor de volkshuisvesting, als manager Wonen, sinds 2017 als directeur-bestuurder. Merlien werkt graag voor een goede zaak, wat in het algemeen belang en maatschappelijk relevant is. Met name daar waar kwetsbaarheid om de hoek komt kijken op het gebied van kennis, middelen, toegang of geletterdheid zet zij zich graag in. Daarom heeft zij plaatsgenomen in de raad van toezicht van het KBF. Zij brengt daarbij een netwerk vanuit de volkshuisvesting mee.

 

Belang van KBF
“Wat ik vooral belangrijk vind binnen het KBF is dat in deze wereld van elkaar tegensprekende experts, bogus experts en fake news er plek is voor een autoriteit, waar je als organisatie of als bezorgde burger trefzeker adviezen en handelingsperspectieven vindt van hoogwaardige kwaliteit. Die dan ook nog eens toegankelijk, bereikbaar en begrijpelijk zijn.”

 

Netwerk
Het KBF ziet zij als een samenbundeling van partijen, een sluitend netwerk van waaruit met veel energie en enthousiasme alle invalshoeken met betrekking tot bodemdaling en funderingen geadresseerd kunnen worden.

 

Deelexpedities
Het werken met deelexpedities is een slimme en leuke manier om zowel de naamsbekendheid te vergroten en netwerken te verstevigen.
“Het KBF is dè plek waar politiek, bestuur en samenleving elkaar vinden rondom water- en bodem vraagstukken”, zegt Merlien overtuigend.

 

Kennis bundelen
Met name aan de kant van de financiën is het een uitdaging voor zowel organisaties als particulieren. Als er last ondervonden wordt door bodemdaling of funderingen dan kunnen deze gevolgen flink in de papieren lopen. Dit maakt dat het vaak een stress factor is voor particulieren en ook als een ‘zoveelste probleem’ door organisaties gezien kan worden.  Door de kennis te bundelen kan ook geïnnoveerd worden. “Een kenniscentrum zie ik op die manier dus ook als voorwaardenscheppend om innovaties aan te trappen”, sluit Merlien af.