top

Sessie schuimglas op 28 maart 2023

29 maart 2023

Op 28 maart 2023 organiseerde het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen een sessie over het aanpassen van de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) ten gunste van het toepassen van schuimglas als ophoogmateriaal. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten dat de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) zal worden aangepast om de toepassing van schuimglas in Nederland mogelijk te maken. Daarmee geeft zij gehoor aan een oproep die het Platform Slappe Bodem in 2020 heeft gedaan.  Doel van de sessie (op verzoek van IenW) is om input te leveren uit de praktijk waarmee het ministerie de Regeling Bodemkwaliteit op een goede manier met draaglak in de praktijk kan aanpassen. (ten gunste van schuimglas)

Leer meer over schuimglas via onderstaande filmpjes!