top

Slotaflevering Netvlist; realisatie van 352 ha WIS in de polders bij Vlist

3 november 2023

Bij de start van de aanleg van waterinfiltratie bij 21 agrariërs in de polders bij Vlist, is over dit bijzondere polderproces een Netvlist-serie gemaakt. Daarin komen de verschillende invalshoeken bij een dergelijk proces in beeld en vertellen deelnemers en betrokkenen over hun ervaringen.

 

 

In deze laatste, 7e aflevering van Netvlist, wordt ingezoomd op het totale proces van waterinfiltratie; van idee, tot plan, uitvoering en vervolg.