top

STOWA gaat waterschappen ondersteunen bij gebiedsanalyse NPLG

24 mei 2023

De waterschappen krijgen een rol bij het opstellen van de gebiedsanalyses in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied, het NPLG. STOWA gaat ze daarbij ondersteunen.