top

Toekomst voor de zakkende stad

7 december 2022

Hoe maken we de stad weerbaar tegen bodemdalingsproblematiek? Deze opgave staat centraal in het onderzoek van OBSCURA en VOIDS in het kader van de open oproep ‘Bouwen vanuit de Bodem’ van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. De afgelopen jaren hebben Stedenbouwkundigen Jens Jorritsma en Thijs de Boer van beide bureaus samen onderzoek gedaan naar het fenomeen bodemdaling in de bestaande stad, dit hopen zij met dit nieuwe onderzoek de komende maanden een stap verder te brengen.

 

Bodemdaling zorgt in heel Nederland voor problemen: wateroverlast, schade aan wegen, ondergelopen kelders, kapotte riolering, paalrot van houten funderingen en verzakkende gebouwen. Dit heeft naast hoge kosten ook negatieve gevolgen voor de leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en het economisch kapitaal. Technisch is veel mogelijk, maar ruimtelijk onderzoek naar bodemdaling in de bestaande stad wordt – in vergelijking met het landelijk gebied – nauwelijks gedaan. Die observaties vormen voor de ontwerpers van OBSCURA en VOIDS het startpunt voor dit project.

 

In met name de kwetsbare vooroorlogse wijken ligt een enorme opgave en wordt de complexiteit rond bodemdaling versterkt door urgente opgaves als klimaatadaptatie, energietransitie en sociaaleconomische vraagstukken. Wat als we deze opgaves koppelen? Kunnen deze elkaar op een positieve manier versterken? Welke kansen zijn er dan voor bijvoorbeeld biodiversiteit, ontmoeting en verdichting?

 

In het project concentreren OBSCURA en VOIDS zich op de ring rondom het centrum van Gouda. Met de gemeente Gouda en verschillende kennispartners (waaronder Platform Slappe Bodem en Kenniscentrum bodemdaling en funderingen) zullen zij de komende maanden de bodemdaling in kaart en beeld brengen in een atlas van de ondergrond. Vervolgen gaan zij aan de slag met ruimtelijke ontwerpscenario’s en de uitwerking van concrete casussen en tot slot worden lessen getrokken voor de toekomst van Gouda en andere zakkende steden in West-Nederland.