top

Terugblik webinar Actief grondwaterpeilbeheer 17-11-2022

22 november 2022

Maarten Kuiper deelde op 17 november 2022 via Rioned, namens Aveco de Bondt en de deelexpeditie van het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen samen met van gemeente Diemen hun ervaringen over het grote belang van grondwater binnen bebouwd gebied. Hoe grondwater kan bijdragen aan vergroening en klimaatadaptatie. En ook hoe grondwater kan leiden tot wateroverlast, schade aan groen en verzakking van wegen, riolen en woningen.