top

Werksessie Handleiding Bodemdaling voor gemeenten

21 december 2023

Op 19 december jl. heeft de 1ste werksessie Handleiding Bodemdaling voor gemeenten op het kantoor van KBF in Gouda in plaatsgevonden. Bodemdaling leidt in gemeenten met slappe bodem tot hoge beheers- en onderhoudskosten. Daarom is het belangrijk dat voor projecten op een slappe bodem tijdig de juiste afwegingen worden gemaakt in de toe te passen techniek. Een handleiding voor projectleiders kan hiervoor houvast bieden.

 

 

Gemeente Woerden heeft in haar programma bodemdaling een handleiding ontwikkeld waarmee projectleiders een handvat hebben om een goede afweging te maken tussen de verschillende technieken. Het KBF heeft Arend van Woerden van Sweco de opdracht gegeven om deze handleiding breder toepasbaar te maken zodat bodemdalingsbestendig werken binnen gemeenten wordt ondersteund.

Tijdens deze eerste sessie waarvoor diverse gemeentes en RWS waren uitgenodigd, zijn de verschillende onderdelen van de handleiding stapsgewijs langsgelopen. Er is veel waardevolle feedback opgehaald met als doel om deze te generaliseren voor bodemdalingsprojecten in Nederland.

 

Werksessie 2 – 18 januari 2024
Tijdens deze tweede sessie is de voorlopig vernieuwde versie van de handleiding gepresenteerd. Deze zal waar nodig worden aangescherpt met als uiteindelijke resultaat een breed toepasbare handleiding voor bodemdalingbestendige projecten.
De deelnemers van de 1ste werksessie ontvangen automatisch de uitnodiging voor de 2e werksessie.