top

Actief grondwaterpeilbeheer, Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie

Thema's

Publicatie

20 september 2020

In opdracht van

Kennisportaal Klimaatadaptatie

De schade door droogte in stedelijk gebied loopt in de tientallen miljarden euro tot 2050 en is groter dan de schade door wateroverlast. Klimaatverandering en droogte versnelt en vergroot deze schades. Bodemdaling leidt tot schade aan alle vormen van boven- en ondergrondse infrastructuur (wegen, stoepen, pleinen, openbaar groen, particuliere tuinen, riolering, kabels en leidingen, kunstwerken, erfgoed). Een oplossing hiervoor kan actief grondwaterpeilbeheer zijn.