top

Adaptief weiden in het veenweidegebied

Thema's

Publicatie

26 maart 2021

Auteurs

Nyncke Hoekstra

In opdracht van

RegioDeal, Gemeente Krimpenerwaard, Provincie Zuid Holland

In de Krimpenerwaard beheren melkveehouders een bijzonder cultuurlandschap. Voor een toekomst met perspectief zijn er uitdagingen: van klimaatverandering tot bodemdaling, van consumentenwensen tot ontwikkelingen op de wereldmarkt. De Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard gaat deze uitdagingen aan voor een sterke landbouw en een mooi landschap. ‘Adaptief weiden in het veenweidengebied’ is onderdeel van deze Proeftuin en richt zich op optimaliseren van het beweidingssysteem.