top

Animaties, infographics en podcasts

Thema's

Publicatie

8 februari 2023

In opdracht van

NOBV

Het NOBV heeft verschillende animaties en infographics ontwikkeld waarin het onderzoeksprogramma, de maatregelen die worden onderzocht en de eerste bevindingen zijn samengevat.

 

Daarnaast heeft het NOBV twee podcastseries gemaakt over bodemdaling en broeikasgasemissies in het veenweidegebied. In Studio Veenweide gaat Inge Diepman vanuit de studio in Zegveld in gesprek met onderzoekers, bestuurders en beleidsmakers aan de hand van de 6 M’s: meten, mechanismen, modelleren, MKBA’s, Maatregelen, Monitoren. Ook gaat Inge in veldreportages samen met onderzoekers op pad om de praktijk ten gehore te brengen. Deze reportages zijn ook los te beluisteren.

 

Studio Veenweide – De Verdieping is een serie colleges over broeikasgasemissies in het veenweidegebied, eveneens aan de hand van de 6 M’s. In iedere aflevering geeft één onderzoeker een hoorcollege waarin een onderwerp wordt uitgediept.