top

Artikel Veenweiden en klimaat 

Thema's

Publicatie

18 juni 2010

Auteurs

Cees Kwakernaak, Jan van den Akker, Elmar Veenendaal, Ko van Huissteden en Petra Kroon

Artikel waarin de mogelijkheden voor het tegengaan van klimaatverandering en adaptatie worden behandeld. De opgave is om de bijdrage die het veenweidegebied levert aan het klimaatprobleem te verminderen, maar ook om dit gebied minder kwetsbaar te maken voor gevolgen van klimaatverandering zoals verdere daling van het maaiveld, wateroverlast en verdroging.