top

Azollateelt als bedrijfseigen veevoer

Thema's

Publicatie

18 januari 2021

Auteurs

Matthijs Boeschoten (Wij.land)

Natte landbouw is een interessante oplossing om bodemdaling in veenweidegebieden tegen te gaan omdat het een toekomstperspectief kan bieden voor boeren in natte veengebieden. In 2017 is Wij.land, in samenwerking met De Marsen Landbouw & Zorg, begonnen met het kleinschalig telen van azolla oftewel kroosvaren om kringlopen op het bedrijf te sluiten. In dit project zijn de randvoorwaarden voor de teelt van kroosvaren onderzocht.