top

Bedrijvenproef Sturen met Grondwater Spengen

Thema's

Publicatie

18 januari 2021

Auteurs

Annette van Schie (HdSR )

In opdracht van

Gemeente Stichtse Vecht

Dit project had tot doel inzicht te krijgen in de haalbaarheid en het effect van drukdrains op 55 ha van de melkveehouderij. Het doel hiervan is vermindering van de negatieve effecten van bodemdaling, zoals CO2 uitstoot, draagkracht, nat- en droogteschade en gewaskwaliteit.