top

Bodemdaling, een urgent probleem

Thema's

Publicatie

18 januari 2023

In opdracht van

Deltares

Youtube video op de website van het onafhankelijke onderzoeksinstituut Deltares. Hierin wordt onder andere aangegeven dat het probleem niet alleen in Nederland bestaat. Daarnaast onderzoekt Deltares effectieve maatregelen om bodemdaling tegen te kunnen gaan en de zes aspecten van bodemdaling: de zogenaamde 6 M’s.