top

Bodemdaling Regenboogbuurt, Almere

Thema's

Publicatie

20 september 2018

Tussen 2018 tot en met 2023 wordt gewerkt aan het opnieuw inrichten van de openbare ruimte van de Regenboogbuurt in Almere. De bodem in de Regenboogbuurt is aan het zakken. Op veel plaatsen in de wijk hebben bewoners zelf al maatregelen getroffen. Een extra trede naar de voor- of achterdeur, ophogen van het terras of de hele tuin of een hellingbaan aanleggen. Samen met de buurtbewoners wil Almere de bodemdaling verder in kaart brengen en alternatieven ontwikkelen.