top

Bodemvizier, instrumenten en informatie voor professionals

Thema's

Publicatie

20 september 2022

Auteurs

Ministerie infrastructuur en waterstaat

In opdracht van

RWS

BodemVizier heeft als doel om de meest relevante instrumenten en informatie voor professionals opx het gebied van (water)bodem(beheer), ondergrond en gebieds- of stedelijke (her)ontwikkeling te selecteren. Via de website is een instrumentarium voor bodemdaling in stedelijk gebied, landelijk gebied, voor landbouw en een methodiek te raadplegen.