top

Boer aan het roer

Thema's

Publicatie

20 september 2020

In opdracht van

LTO Noord

Boer aan het Roer geeft invulling aan het landbouwthema van de Regio Deal Foodvalley. In deze proeftuin worden de komende jaren op 70 veehouderijbedrijven innovaties getest voor een toekomstbestendige agrarische sector in de regio.