top

Canape en het veengebied

Thema's

Publicatie

18 augustus 2021

Auteurs

Ronnie Vos en Diederik van Dullemen

In opdracht van

Provincie Groningen

Wereldwijd vormen veengronden een groter koolstofreservoir dan alle bossen samen en dat ondanks hun beperkte oppervlakte. Oude moerassen herbergen vele duizenden ton koolstof op een oppervlakte van pakweg een voetbalveld. Waar ze worden verstoord geven deze plekken dit koolstof als CO2 vrij in de atmosfeer en dragen ze zo mee bij tot de opwarming van de aarde. De ambitie van CANAPE is het herstel van 95 hectare veengronden en drie laagveenplassen. De doelstelling is om duurzame manieren van gebruik van veengebied aan te tonen.