top

Case studie Helmersbuurt, Amsterdam en Bloemhof Zuid, Rotterdam

Thema's

Publicatie

31 december 2013

Auteurs

F.L. Hooimeijer, Maring, L.

Deze twee wijken vormen een case study voor de Ondergrond Potentiekaart – ontwikkeld door Deltares en TUDelft. Dit is een kaart waarin de data is vertaald naar informatie van de ondergrondse onderwerpen in de categorieën civiele constructies, water, energie en bodem/ecologie. In het project Intelligente Ondergrond (TU Delft) wordt deze potentiekaart verfijnd en gecontextualiseerd naar een technisch profiel. Het technisch profiel heeft een precieze legenda die ook dynamisch kan zijn. De uitdaging is om alle verschillende onderwerpen zo te tekenen dat relaties tussen deze onderwerpen en de bovengrond inzichtelijk worden en daarmee beslissingen te nemen zijn over de gewenste ingrepen en effecten.