top

Cranberryteelt Krimpenerwaard

Thema's

Publicatie

18 september 2022

In de Krimpenerwaard beheren van oudsher melkveehouders een bijzonder cultuurlandschap. Er zijn uitdagingen op het vlak van bodemdaling, klimaatverandering, natuurontwikkeling en de water- en bodemsystemen. Bart Crouwers en Gerard Harleman (The Cranberry Company) startten in 2016 een proef met het telen van cranberries om te onderzoeken of het mogelijk is om op veengrond een succesvol verdienmodel te creëren met de teelt van cranberries.