top

De bodem in de omgevingswet

Thema's

Publicatie

20 september 2022

Auteurs

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De aankomende Omgevingswet maakt ruimte voor het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving en daar maken de bodem en ondergrond een belangrijk deel van uit. Voorbeelden zijn infiltratie van regenwater om droge en natte perioden te verzachten, natuurlijke reiniging voor schoon grondx- en oppervlaktewater, opslag van koolstof in de vorm van organische stof om klimaatverandering tegen te gaan, ondersteuning van ondergrondse infrastructuur en bodemenergiesystemen en bodembiodiversiteit.