top

Deelexpeditie Governance & economie van bodemdaling

Thema's

Publicatie

20 september 2019

Auteurs

Martine Coevert (gemeente Rotterdam) Saskia Hommes en Sien Kok (Deltares)

In opdracht van

NKB

De NKB-Deelexpeditie Governance & economie van bodemdaling is in 2019-2020 actief geweest met als doel het opschalen van praktijkervaringen die leiden tot handelingsperspectieven om te komen tot een geïntegreerde aanpak van bodemdalingsproblematiek in stedelijk en landelijk gebied. De deelexpeditie heeft dit factsheet opgeleverd. In 2020 is de Deelexpeditie Governance & economie van bodemdaling overgegaan in de Deelexpeditie Nieuwbouw op slappe bodem.

Kennisexpeditie 2019

“Welke aanpak zorgt ervoor dat we in 2050 geen extra beheer en onderhoud meer hebben door bodemdaling in stedelijk gebied?” Deze pittige opgave hebben we de deelnemers van de sessie meegegeven in de sessie Governance en Economie van bodemdaling in stedelijk gebied. Na een inleidende presentatie haalden we informatie op over de achtergrond van de aanwezigen en over de wijze waarop bodemdaling een rol speelt in hun werk.  Tijdens de groepsgewijze uitwerking werd er veelvuldig overlegd en gediscussieerd. Aan het einde van de sessie werd via een korte pitch de aanpak per groep gepresenteerd. De uitkomsten van de pitches worden meegenomen in de voorbereiding van de deelexpeditie. Dank aan alle deelnemers voor de goede bijdragen!

De presentatie is hier te vinden.