top

Deltaplan ruimtelijke adaptatie

Thema's

Publicatie

20 mei 2022

In opdracht van

Nationaal Deltaprogramma

In het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie staan alle projecten en maatregelen die ervoor gaan zorgen dat Nederland in 2050 water robuust en klimaatbestendig is ingericht. Het plan is ingevuld voor de komende zes jaar en voor de zes jaar daarna op hoofdlijnen. Het biedt ook een doorkijk tot 2050.