top

Deltaprogramma ruimtelijke adaptatie

Thema's

Publicatie

20 september 2017

In opdracht van

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA)

Stedelijke gebieden met slappe bodem zijn kwetsbaar voor de gevolgen van een      tekort of een overschot aan grondwater. Het inzetten van actief grondwaterpeilbeheer kan grote schade voorkomen. Technisch is het mogelijk om zo’n systeem in te voeren op buurt- of wijkniveau. In veel gevallen is dit voor gemeenten zelfs financieel aantrekkelijk. Dit blijkt uit nieuw onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA).