top

Dossier over bodemdaling in veengebieden

Thema's

Publicatie

18 mei 2022

In opdracht van

Deltares

Ondanks de hoge kosten die bodemdaling wereldwijd in veengebieden veroorzaakt, is voor dit probleem nog maar weinig aandacht. Onbekendheid met het fenomeen staat een adequate aanpak in de weg. Bewustwording van de ware oorzaak van de schade is de eerste stap op weg naar een oplossing. Technisch is er geen ‘one-size-fits-all’ oplossing. Het is altijd maatwerk, waarbij willen investeren in de toekomst van een gebied voorwaarde is. Maatregelen zijn namelijk niet goedkoop en leveren pas op de langere termijn resultaat op. Dit dossier geeft inzicht in oorzaken, kosten en mogelijke oplossingen.