top

Effecten van onderwaterdrainage op de regionale watervraag

Thema's

Publicatie

18 september 2022

Dit project had tot doel de verandering in watervraag door onderwaterdrainage in droge perioden in beeld te brengen. Het onderzoek richt zich op de Provincies Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland ten zuiden van het Noordzeekanaal.