top

Factsheet monitoring bodemdaling in stedelijk gebied

Thema's

Publicatie

9 september 2022

Auteurs

Cees-Anton van den Dool, Stijn Muntjewerff

In opdracht van

KBF

Voor veel gemeenten in Nederland staat het onderwerp bodemdaling in de belangstelling vanwege de kans op schade aan wegen, riolering en private panden. Het onderwerp monitoren is relatief nieuw en veel gemeenten experimenteren met methodes om de bodemdaling en oorzaken en gevolgen hiervan te monitoren. In de factsheet wordt beschreven wat we wel en wat we niet weten (kennisvragen) over monitoring bodemdaling in stedelijk gebied.