top

Groene cirkel Kaas en bodemdaling

Thema's

Publicatie

18 februari 2019

In een open en gelijkwaardige samenwerking zetten Zuivelfabriek De Graafstroom, Provincie Zuid Holland, Zuivelcoöperatie DeltaMilk (coöperatie van melkveehouders), Rabobank, Waterschap Rivierenland en Wageningen University & Research zich in voor de gezamenlijke ambitie om te komen tot toekomstbestendige landbouw in het veenweidegebied, een oplossing voor bodemdaling, herstel van de biodiversiteit in het Groene Hart, een klimaatproof watersysteem en economisch veerkrachtige boerenbedrijven.