top

Groene Hart informatievoorziening bodembeweging

Publicatie

10 juni 2020

Auteurs

Gilles Erkens

Er is vanuit de regionale overheden, maar ook vanuit het bedrijfsleven en inwoners een grote behoefte aan informatie over bodembeweging om geïnformeerde afwegingen te kunnen maken over het al dan niet beperken van bodemdaling. Deze informatie moet beschikbaar worden gesteld via een open en makkelijk toegankelijk platform.