top

Groene Hart Regio Informatievoorziening Bodembeweging (GHRIB) Deel 1: Doelgroep en informatiebehoefte

Thema's

Publicatie

30 juni 2023

Auteurs

Daan Rooze, Saskia Hommes - Slag, Joske Houtkamp, Renée Theunissen, Rob van der Krogt

In opdracht van

Provincie Zuid Holland

Vanuit regionale overheden, maar ook vanuit het bedrijfsleven en inwoners bestaat er een grote vraag naar informatie rondom bodembeweging. Er wordt dan ook steeds meer data en informatie rondom dit onderwerp geproduceerd. De huidige informatievoorziening laat echter gefragmenteerde opslag van deze data en informatie zien. In dit project is gewerkt aan een zogenaamd functioneel ontwerp van een informatievoorziening onder de naam Groene Hart Regio Informatievoorziening Bodembeweging (GHRIB). De ontwikkeling van de informatievoorziening is opgesplitst in twee fasen. In deze eerste fase is de informatiebehoefte in kaart gebracht waarna een functioneel ontwerp is gemaakt. Het huidige rapport gaat in op de informatiebehoefte van de gekozen doelgroep en daaruit volgende eisen en randvoorwaarden voor de informatievoorziening GHRIB.