top

Grondwater; meten, weten en sturen

Thema's

Publicatie

10 november 2021

Auteurs

Hans Mankor

In opdracht van

Provincie Utrecht

De transitie in het veenweidegebied heeft alleen kans van slagen als ondernemers er ook de noodzaak toe zien en inzichten hebben in welke maatregelen voor hun bedrijfsvoering relevant en effectief zijn. Veel van de opgaven in de veenweidengebieden hebben een sterke relatie het (grond)watersysteem.