top

Grondwater op peil in Rotterdam

Thema's

Publicatie

20 december 2018

Auteurs

Ruud van Workum

In opdracht van

Gemeente Rotterdam

In de Bloemenbuurt Oost en het westelijk deel van de Gravenbuurt in Rotterdam is naar aanleiding van de bloksgewijze funderingsonderzoeken (project ‘goed gefundeerd’, GGF) gebleken dat veel blokken een korte handhavingstermijn van hun fundering hebben door paalrot.