top

Haalbaarheidstudie naar drijvend bouwen

Thema's

Publicatie

20 december 2019

In opdracht van

Gemeente Woerden, de provincie Utrecht en Waterschap HDSR

Door de hoge druk op de woningmarkt en het beperkte aantal goede locaties om te bouwen, is het waarschijnlijk dat ook gebieden met een niet-draagkrachtige bodem bebouwd worden. Een drijvende wijk in het veenweidegebied kan hier een uitkomst bieden. De gemeente Woerden heeft, met een aantal partners, onderzoek gedaan naar drijvend bouwen.