top

Handreiking bodemdaling in stedelijk gebied

Thema's

Publicatie

9 september 2022

Auteurs

Cees-Anton van den Dool, Stijn Muntjewerff

In de deelexpeditie Monitoring bodemdaling in stedelijk gebied is de kennis en ervaring rond monitoring van bodemdaling in beeld gebracht en is voor gemeenten een concrete handreiking opgesteld voor het monitoren van bodemdaling in stedelijk gebied. In de handreiking wordt een gemeente aan de aan de hand genomen om te komen tot een monitoringsplan via een aantal logische stappen. In de handreiking zijn ook tal van voorbeelden van monitoring opgenomen.