top

IBOR Coaching, Leidraad 1: Stappenplan

Thema's

Publicatie

5 oktober 2022

Binnen de deelexpeditie Coaching IBOR Bodemdalingproof is gewerkt aan een set van vijf handzame leidraden. Deze producten dragen bij aan het programmatisch werken aan bodemdaling in bebouwd gebied en helpen bij het inbedden van de aanpak in de organisatie.

Leidraad 1: Dit beknopte stappenplan (5 pagina’s) beschrijft de organisatie van de bestuurlijke opdracht tot het ontwikkelen van een programmaplan waaraan structureel uitvoering gegeven kan worden. Het document is doorspekt met tips en voorbeelden.