top

Informatie over bodemdaling in Gouda

Thema's

Publicatie

20 september 2020

De bodem in de historische binnenstad van Gouda daalt. Dit stelt de bewoners en huiseigenaren voor grote uitdagingen op het gebied van funderingen en tuinen en terrassen. Het stelt de overheden voor uitdagingen in het beheer van de openbare ruimte (boven- en ondergrondse infrastructuur).