top

Intelligent gebruik van de ondergrond om de stedelijke kwaliteit te verbeteren

Thema's

Publicatie

18 april 2018

Auteurs

Hooimeijer, Fransje; Lafleur, Filippo; Yap, Enzo; Dobbelsteen, Jesse; Trinh, Thuy-Trang

In opdracht van

TU Delft

De eerste fase van het project “Intelligent gebruik van de ondergrond om de stedelijke kwaliteit te verbeteren” richtte zich op stedelijke vernieuwing van (delta) steden met als doel veerkrachtige en duurzame herontwikkeling. De vraag luidde: hoe kun je in de herontwikkeling van de stad de ondergrond mee ontwerpen en daarbij de parameters van het natuurlijk systeem goed in samenhang brengen met de beschikbare technologie? Hierbij wordt een integrale aanpak voorgesteld tussen de verschillende disciplines die bij stedelijke vernieuwing een taak hebben. Case study vormt de wijk Bloemhof Zuid in Rotterdam. Bloemhof Zuid is een wijk gebouwd in de jaren ‘30 van de twintigste eeuw op een zeer natte en slappe ondergrond met een constante bodemdaling en met een woningvoorraad die grotendeels gefundeerd is ‘op staal’ (zonder palen) maar met de randen op houten palen.