top

Kaderplan Bodemdaling Binnenstad Gouda, Gemeente Gouda, Hoogheemraadschap van Rijnland, 2020

Thema's

Publicatie

20 september 2020

Auteurs

Coalitie Stevige Stad

In opdracht van

Hoogheemraadschap van Rijnland en Gemeente Gouda

De historische binnenstad van Gouda is gebouwd op slappe bodem. Dit brengt grote uitdagingen met zich mee op het gebied van boven- en ondergrondse infrastructuur en waterbeheer en woningen en erfgoed. In het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad (KBB) is beschreven op welke wijze de huidige wateroverlast wordt teruggebracht, nieuwe wateroverlast wordt voorkomen en is er een onderzoeksagenda opgesteld voor andere aan bodemdaling gerelateerde overlast